Aduan Reset Katalaluan
INFORMASI
SELAMAT DATANG KE SISTEM eHADIR
Modul
1.Kehadiran
2.Tuntutan Lebih Masa


LOGIN DAN KATALALUAN
Sila login ke sistem dengan menggunakan no mykad (tanpa - ) dan katalaluan asas "abc123"

MAKLUMAN PENTING
Sila kemaskini ALASAN KEHADIRAN INDIVIDU bagi mengelakkan tindakan diambil.

ADUAN SISTEM
Sebarang Aduan dan komen mengenai Sistem eHADIR hendaklah menggunakan menu ADUAN yang disediakan. Maklumbalas dan jawapan ADUAN akan dijawab dan dihantar ke emel tuan/puan.